Veiligheidscoördinatie

Veiligheidscoördinatie

Het doel van veiligheidscoördinatie is waken over veiligheid in al zijn facetten, van ontwerp- tot uitvoeringsfase.

Zo adviseert een veiligheidscoördinator tijdens de ontwerpfase over bouwkundige keuzes (beveiligingssystemen, beglazing, borstwering, leuningen, …) die de veiligheid van de bewoners of gebruikers na indienstname van het gebouw ten goede kan komen.

Tijdens de bouwfase zorgt hij dat alle werkzaamheden op elkaar zijn afgestemd om zo lichamelijke en materiële schade te voorkomen voor alle betrokkenen op de werf.

Veiligheidscoördinatie is verplicht bij bouwprojecten waar tijdens het project 2 aannemers (of meer) werken zullen uitvoeren (al dan niet tesamen) !

Opgelet : wie is aannemer ?  De wet Tijdelijke en Mobiele Bouwplaatsen beschouwd buiten de voor ons gekende aannemers van ruwbouw, dak, technieken, vloeren, bepleistering, … ook leveranciers van chape, bouwmaterialen, ramen, …als aannemer.

Vraag een offerte aan Contacteer ons

Welke zijn de te ondernemen acties voor het bouwproject ?

ONTWERPFASE :

  • De architect zal een ontwerpplan opmaken volgens uw wensen.
  • De veiligheidscoördinator ontwerp geeft input over veiligheidsaspecten die belangrijk zijn voor het latere gebruik van het pand en postinterventies.

U stelt een erkend veiligheidscoördinator (Safe Construct) aan die een veiligheids- en gezondheidsplan (VGP) zal opmaken in functie van de architecturale plannen en de  eventueel gedetecteerde risico’s . Dit VGP zal mee worden verzonden met de offerteaanvragen aan de aannemers. Zij maken hun offertes rekening houdend met de bepalingen die zijn opgenomen in het VGP.

INDIENEN BOUWAANVRAAG EN AFLEVERING BOUWVERGUNNING :

  • De architect dient de bouwaanvraag in en wacht op het afleveren van de bouwvergunning.

VERWEZENLIJKINGSFASE

  • De bouwheer geeft tijdens het hele project aan Safe Construct de aannemers door die werkzaamheden zullen uitvoeren op het project. Safe Construct zal het VGP verzenden naar de desbetreffende aannemers.
  • Alvorens de start van zijn werkzaamheden zal elke aannemer bepaalde documenten van het VGP dienen in te vullen en te verzenden naar Safe Construct.
  • Tijdens de werkzaamheden zal Safe Construct werfbezoeken uitvoeren om na te gaan of alle preventiemaatregelen worden gerespecteerd en de werken veilig verlopen.  Na het werfbezoek zal een werfverslag worden verzonden naar de bouwheer, de architect en de betrokken aannemers.

OPLEVERING VAN HET PROJECT :

  • Op het einde der werken zal Safe Construct een postinterventiedossier (PID) opmaken voor het bouwwerk. Dit dossier bevat alle elementen die onontbeerlijk zijn voor onderhoud en eventuele latere werkzaamheden. Het gaat vooral om wettelijke keuringen, aanpassingen aan architecturale plannen, as-built plannen, verzekeringen en aansprakelijkheden, …
  • Bij een bouwproject is dit postinterventiedossier tevens een vereist en verplicht document voor de verkoop (notariële akte) en/of de verhuur van het gebouw.